logo

Testuho horsfieldi

TESTUDO HORSFIELDI

 

Tělesné rozměry

Velikost: 25cm Hmotnost: 2kg

 

Výskyt

Afghánistán, Pákistán, Kazachstán, Turkmenistán, Írán a severovýchodní pobřeží Kaspického moře.

 

Způsob života

Obývá oblasti do výšky 1500 – 2100 metrů, typicky se zdržuje na travnatých místech u horských bystřin a ples. Je aktivní cca od března do září či října, přes léto může upadnout do letního spánku (který může přejít do zimního), častěji je ale během dne zalezlá hluboko ve stínu v mělkých norách vyhrabaných pod balvany a nepřetržitě se krmí jen ráno a večer.

 

Způsob obživy

Strava se skládá takřka výhradně z listů, plodů a květů.

 

Chov

Velikost chovných zařízení lze měnit s přibývajícím věkem a velikostí zvířat. První dva roky vystačíme s nádrží 40 x 60 x 30 cm pro dva kusy, v dalších letech raději větší. Dno pokryjeme vrstvou písku, postačují asi 3 cm, nad kterým je ve vzdálenosti asi 15 cm nainstalována výhřevná žárovka. Terária v tmavších částech místnosti je nutné přisvěcovat zářivkou. Jediným zařízením těchto ubikací jsou misky na vodu a potravu.

 

Rozmnožování

Pohlavní dospělosti želvy dosahují mezi 8-10 rokem věku. Samice snáší na přelomu května a června 1 až 5 vajec. Mláďata se líhnou po 80 až 110 dnech, to znamená, že zpravidla zůstanou spát v zemi a vylezou až příští jaro.

 

 

testudo-horsfieldi.jpeg

 

Informace čerpány z:

Želvy v přírodě a v péči člověka autor Jiří Zych