logo

Archive for the ‘Chované druhy želv’ Category:

Testudo graeca

Testudo graeca (želva žlutohnědá)   Popis: Karapax je oválný, mírně klenutý. U této želvy je znakem hlavně ocásek. Je placatý, spíše do půlkruhu.   Zbarvení je matně žluté s hnědými skvrnami.   Charakteristika: Nad ocáskem nemá rozdělený nadocasní štítek, který je u jiných druhů želv rozdělen.     Ačkoli jsou tyto želvy velmi podobné želvě zelenavé , mají „ostruhy“, výrazné rohovinové plošky v oblasti stehen,     Potrava: Přijímá hlavně rostlinnou potravu – pampelišky, jetel, jitrocel, trávu, čínské zelí, apod.   Chov: U nás ji lze chovat při dobrých podmínkách i venku. Nezbytné je přezimování. Odchovy v zajetí jsou časté.
Read More


Testudo margináta

Testudo margináta(želva vroubená)   Popis:Karapax je kupovitě vyklenutý, podélně protažený, u želvích miminek jsou na plastronu výrazné tmavé trojůhelníčky. Marginátní štítky (okrajové štítky krunýře) jsou zřeteně prodlouženy a mírně nahoru zahnuty (pouze u dospělých jedinců)         Zbarvení: Dalším znakem je nápadně tmavé zbarvení štítků, jejichž střed je kontrastně žlutý. Hlava i nohy jsou tmavě zbarveny.         Charakteristika: Dospělí samci jsou celkově robustnějsí, mají větší hlavu i marginátní štítky než samice.       Zadní okraj je silně rozšířený a zvonkovitě vyhnutý. Vyhnutí zadního okraje, které tvoří jakousi sukýnku nad zadníma nohama a černé zbarvení
Read More


Testudo hermanni

TESTUDO HERMANNI Tělesné rozměry Želvy zelenavé Velikost: 25-28cm   Výskyt Želvy zelenavé Jižní část Apeninského poloostrova, Balkán, Sicílie.   Způsob života Želvy zelenavé Nachází se na chudých lukách a na trávou zarostlých svazích, ve vápencových oblastech i při mořském pobřeží, ve světlých lesích, v křovinách a na suchých písčitých místech. Pro její výskyt jsou důležité vysoké letní teploty.   Způsob obživy Želvy zelenavé Přijímá hlavně rostlinnou potravu – pampelišky, salát, čínské zelí, okurky, rajčata, jetel, jitrocel, jablka apod.   Chov Želvy zelenavé První dva roky vystačíme s nádrží 40 x 60 x 30 cm pro dva kusy, v dalších letech
Read More


Testuho horsfieldi

TESTUDO HORSFIELDI   Tělesné rozměry Velikost: 25cm Hmotnost: 2kg   Výskyt Afghánistán, Pákistán, Kazachstán, Turkmenistán, Írán a severovýchodní pobřeží Kaspického moře.   Způsob života Obývá oblasti do výšky 1500 – 2100 metrů, typicky se zdržuje na travnatých místech u horských bystřin a ples. Je aktivní cca od března do září či října, přes léto může upadnout do letního spánku (který může přejít do zimního), častěji je ale během dne zalezlá hluboko ve stínu v mělkých norách vyhrabaných pod balvany a nepřetržitě se krmí jen ráno a večer.   Způsob obživy Strava se skládá takřka výhradně z listů, plodů a květů.
Read More